אור חדש

קיבלו להניח תפילין כהכרת הטוב לנס הצלתם מהטבח

יחזקאל ז"ל מפתח תקווה שירת כלוחם בחטיבת הצנחנים ובמהלך שירותו הצבאי הוא נפגע קשה והוכר כנכה צה"ל. במשך עשרות שנים משפחתו המסורה טיפלה בו עד שנפטר ערירי בגיל זקנה. לאחר פטירתו, המשפחה החליטה לתרום את התפילין של יחזקאל ז"ל לעילוי נשמתו לארגון 'אור חדש' שדאג לבדיקה ותיקון יסודי של התפילין הישנות.

עד לפני כמה חודשים, בני היה חייל באחד המוצבים סמוך לגבול עזה. ימים ספורים לפני שמחת תורה החליט המפקד לשלוח את בני לקורס מיוחד באזור אחר, וכך בסייעתא דשמיא בני לא היה במוצב כשהמחבלים הארורים ימ"ש נכנסו לאותו מוצב ורצחו את כל מי שהיה שם. גם לחברו של בני נעשה נס באותו יום כשניצל מהמסיבה שהתקיימה בשמחת תורה. שני החברים החליטו, בעקבות ההצלה שלהם, להתחייב להניח תפילין מדי יום. הם פנו אלינו וקיבלו שני זוגות תפילין מהודרים. מאז, בני מניח מדי יום את התפילין של יחזקאל ז"ל.