אור חדש

התפילין שהתאימו – בול!

לפני זמן מה פנה אלינו מישהו מרחובות ותרם תפילין וטלית לזכות החיילים. שקית הטלית והתפילין היו במצב מעולה ועליהם רקום השם: 'טל רז'. במקביל פנה אלינו, גבריאל, חייל שמשרת באזור שכם וביקש תפילין. לאחר שגבריאל מסר לנו שהוא מתכוון להניח תפילין בכל יום, הכנו עבורו את התפילין של רז שחזרו מבדיקה ותיקון ושאלנו אותו אם הוא מעוניין לקבל גם את שקית התפילין המהודרת למרות שרקום עליה שם אחר. גבריאל התלבט אך לבסוף נענה בחיוב.

כשמסרנו את התפילין לשליח שימסור את התפילין לגבריאל, גילינו את הדבר המופלא: השם שרקום על התפילין – 'טל רז', עולה בגימטריא 246, בדיוק כמו 'גבריאל' והבנו שבהשגחה פרטית מדויקת התפילין הגיעו מהתורם בדיוק ליהודי שהיה צריך לקבל אותם.