אור חדש

סיפורים

"כל הבדיקות חזרו וכל הגוף שלה נקי לגמרי מגידולים"

התפילין ורחל אמנו

קיבלו להניח תפילין כהכרת הטוב לנס הצלתם מהטבח

"הבן שלי יזכה בבר מצוה שלו להניח תפילין, מה שאני לא זכיתי…"

הדאגה של החבר מהיחידה

תפילין כמתנה לבן הזוג

הקשישים שרצו להניח תפילין

נס ההצלה מהמחבלים בשמחת תורה

התפילין שהתאימו – בול!

"אני רוצה שהילדים שלי יראו אותי מניח תפילין כל יום"

"חיפשתי תפילין ובאת לי מהשמיים"

הפקיד מהבנק שהתחיל להניח תפילין כל יום

"הרבה זמן לא הקפדתי להניח תפילין ובזכות התרומה זכיתי להניח"