אור חדש

כתבות בתקשורת

כך מחברים את עם ישראל בעזרת מצוות תפילין

לע"נ הנופלים בעזה: 'זמן אוויר' במבצע תפילין מיוחד

סיפורים מפעימים – עלון "צפנת פענח" פרשת בא

או חדש על ציור תאיר – ראיון בעלון "קרוב אליך"

"יש התעוררות מאוד גדולה להנחת תפילין"