אור חדש

תמיכה ותרומה

השותפות שלך חשובה לנו!
עלויות הפרויקט גבוהות והוא מתקיים הודות לשותפים רבים שלוקחים חלק בזיכוי הרבים שאין כמותו.